SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Medlemsinformation GDPR

 

Föreningen Team Dansa! är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

 

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Det handlar exempelvis om tävlingsadministration, ansökan om ekonomiska bidrag och statistik.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

  • Hantering av medlemskap i föreningen

  • Föreningsadministration

  • Deltagande i tävlingsverksamhet

  • Administrering av tävlingslicenser

  • Ansökan och hantering av bidrag

  • Sammanställning av statistik och uppföljning

  • Kontakt med enskilda medlemmar i föreningen

  • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

Föreningen kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, distriktsidrottsförbund och/eller specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i tävlingsverksamhet

Avtal

Licenshantering

Avtal

Ansökan om bidrag

Avtal och rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och uppföljning

Allmänt intresse

Kontakt med förbundet (SDO)

Intresseavvägning

 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till och du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta Team DANSA!s styrelse via info@teamdansa.se för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Har du frågor om förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du info@teamdansa.se.

 

 

 

I samband med terminsstart kommer du, liksom tidigare år, att få signera ett medlemsavtal avseende medlemskap i Föreningen Team DANSA! Genom att ingå medlemskap i Team DANSA! ger du ditt medgivande till föreningens hantering av personuppgifter enligt ovanstående information.